Här hittar du Tanja Wehrs sketchnotes från konferensen, uppdateras fortlöpande.