TACK FÖR I ÅR!

Vi vill tacka alla våra föreläsare, moderatorer, utställare och gäster för en mycket givande  konferens med en massa kunskaper, erfarenhetsutbyten och inspirerande idéer och koncept. Inte minst vill vi tacka Knivsta Kommunfastigheter för ett enastående värdskap.
Nu fortsätter arbetet med att förankra passivhustekniken i den svenska byggvardagen.
Vi tar med oss den fina tanken som kom upp i paneldebatten – vi ska prata MED varandra och vi ska jobba TILLSAMMANS!
Alla föredrag som hölls på konferensen finns att läsa och ladda ner här.


Våra utländska passivhusexperter som bidrog med mångårig erfarenhet. Foto: Bertil Hertzberg