Charlotta Winkler

Charlotta Winkler är expert inom solenergiteknik vid konsultföretaget WSP samt industridoktorand vid Högskolan i Halmstad. År 2014 var Charlotta i egenskap av nyligen utbildad passivhusexpert beställare av en av Sveriges första passivhusvillor enligt den internationella passivhusstandarden. Mot bakgrund av erfarenheterna med sitt eget passivhusbygge tar Charlotta upp energiutmaningar för byggbranschen i stort.

Dr. Burkhard Schulze Darup

Dr. Burkhard Schulze Darup är arkitekt och stadsplanerare med bas i Nürnberg och Berlin. Han har jobbat med hållbart och energieffektivt byggande sedan 1980-talet och utvecklat en lång rad plusenergi-koncept på objekt- och kvartersnivå. En annan tyngdpunkt i hans arbete är överföringen av innovativ ny teknik till äldre byggnader utan att förstöra deras kulturella värde. På Passivhuskonferensen talar han om hur samtliga äldre byggnader kan göras klimatneutrala till år 2050.

Simone Kreutzer

Simone Kreutzer är grundare och VD till Intressegrupp Passivhus, en medlemsbaserad kunskapsplattform som banar väg för den internationella passivhusstandarden i Sverige. Simone ger senaste nytt om utvecklingen av passivhus i Sverige samt berättar om arbetet med kvalitetssäkringen av Glänningeskolan.

Helmut Krapmeier

Helmut Krapmeier jobbar på Energiinstitutet Vorarlberg och föreläser inom arkitektur och byggnadsteknik på Linz konsthögskola och Krems universitet samt inom hållbart byggande på yrkeshögskolan i Salzburg. På Passivhuskonferensen talar han om livscykelkostnader inom socialt bostadsbyggande utifrån ”KliNaWo”, ett projekt för klimatsmart och hållbart bostadsbyggande som har genomförts i Österrike.

Gabi Schlichtmann

Gabi Schlichtmann är arkitekt och expert för hållbart byggande. Hon pratar om hur vi kan ställa om till en hållbar livsstil.

Nick Grant

Nick Grant är en självlärd frilansande byggnadskonsult från Storbritannien med passion för ”less is more”-principen. Nick är en praktiskt inriktad ingenjör, tänkare och gör det själv-byggare som använder teorin som verktyg. Han föreläser två gånger: ”No brexit for passive houses in GB” och ”Do you ever look at a wild bird and think it looks too functional?”

Robin Berkhuizen

Robin Berkhuizen är VD på Emrahus och har på 10 år gått från att bygga villor till att bli expert på LSS-boenden. Många av fördelarna med passivhus ger extra positiva effekter för de boende, som ofta har annorlunda sinnesintryck och därför kan vara över- eller underkänsliga mot t.ex. ljud och ljus. Robin kommer att berätta om hur företaget jobbar med utveckling av LSS-boenden, och om uppföljningen av de första boenden som Emrahus har byggt i passivhusstandard.

Ralf Bermich

Ralf Bermich jobbar på miljö- och energikontoret i tyska Heidelberg. Staden har beslutat att alla myndighetsbyggnader ska byggas i passivhusstandard. Det största området, Bahnstadt, uppfördes på en nedlagd bangård. Det är idag Europas, och kanske världens, största passivhusområde. På 116 hektar finns här bostäder, studentboenden, skolor, förskolor , köpcentrum och ett campus – allt i passivhusstandard. Ralf Bermich berättar om projektet och om utvärderingen av energiprestandan.