Maria Brogren
Civilingenjör, teknologie doktor. Utredningssekreterare i Kommittén för modernare byggregler. Arbetar med ett delbetänkande om styrmedel för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggprocessen.

Mari-Louise Persson
Energistrateg på Riksbyggen. Forskade kring ett av de första svenska passivhusprojekten i Lindås och är utexaminerad doktor från forskarskolan Program energisystem. Har arbetat med energifrågor och regelverk samt som energirådgivare.

Emma Hult
Samhällsbyggare och byggnadsingenjör. Sedan valet 2014 riksdagsledamot i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna. Vill vara med och påverka hur framtidens hållbara samhälle kommer att se ut.

Jasenka Hot
Civilingenjör inom energiteknik och internationellt certifierad passivhusexpert. Arbetar som energiexpert i många projekt med framtagning av energilösningar, inom byggnadstekniskt- och installationssystem samt energiförsörjningssystem för byggnader. För närvarande bl. a. energiexpert för Norra Djurgårdsstaden och Stockholm.

Simone Kreutzer
Grundare av Intressegrupp Passivhus Sverige. Har över 20 års erfarenhet av svenska passivhusbyggnationer och jobbar som konsult och utbildare. Driver Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert och passivhushantverkare. Bor i det egenutvecklade passivhuset Villa Circuitus.