Jasenka Hot

Passivhusexpert/ Civilingenjör/Energikonsult
Gruppchef WSP- Byggnadsfysik, Energisystem

Gift, två döttrar, bor i energieffektiv byggnad i Hammarby sjöstad
Sedan 2004 i Sverige

Jobbat sedan dess som energikonsult. Arbetar med energisamordning för att få ett helhetsperspektiv på energi- och kostnadseffektiva lösningar med en god inomhuskomfort i byggnader. Alternativa energiförsörjningssystem och uppföljning av energiprestanda i färdiga byggnader är också en del av mitt arbete. Medverkar i kunskapsspridning samt  utveckling av installationsteknik och komponenter Just nu arbetar jag i olika byggprojekt, bland annat som energiexpert för Norra Djurgårdsstaden och Stockholm Stad, där jag granskar energiberäkningar och energilösningar
Jag arbetar även som energirådgivare/sakkunnig åt olika bygg- och arkitektföretag, kommuner osv.

Varför är jag en powerkvinna: Jag är stark, organiserad och drivande. Jag är öppen och kundorienterad och gillar att utveckla.