Catarina Rolfsdotter-Jansson

Catarina Rolfsdotter-Jansson är miljöjournalist, författare och programledare. Hon har skrivit ett tiotal böcker, däribland “Lärande för hållbar utveckling”. Catarina arbetar idag främst som föreläsare och moderator, t.ex. i uppdrag av EU-kommissionen, Regeringskansliet, större företag och NGO´s. Catarina är talesperson för klimatorganisationen Föräldravrålet och medgrundare av den internationella koalitionen Our Kids’ Climate. Hon leder även studiebesök i Malmös två ekostadsdelar för internationella grupper sedan tio år tillbaka.

Wolfgang Feist

Professor dr Wolfgang Feist är grundare till Passivhusinstitutet Darmstadt och den som tillsammans med svenska byggnadsfysikern Bo Adamson tagit fram den passivhusdefinition som gäller i hela världen idag. Han kommer att prata om energieffektivitet som nyckel för en hållbar framtid.

Birgitta Govén

Birgitta Govén har jobbat som konsult och bland annat varit energirådgivare i olika kommuner i Stockholmsregionen innan hon kom till Sveriges Byggindustrier hösten 2017. Hon jobbar till stor del med energifrågor. Birgitta kommer att tala om implementeringen av färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Johan Nuder

Johan Nuder är koordinator på Informationscentrum för hållbart byggande. ICHB är ett uppdrag från Boverket på regeringens initiativ och ska främja en ökad energieffektivisering vid renovering och energieffektivt byggande med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Johan Nuder har tidigare arbetat i flera av byggprocessens olika faser – från exploatering till förvaltning. Han brinner för utveckling av byggprocessen i samklang med en modern samhällsbyggnad. Johan kommer att beskriva “the big picture” och hur vi får det att hända.

Karolin Forsling

Karolin Forsling har under 20 år drivit stora stadsutvecklingsprojekt inom fastighetsbranschen. 2013 utsågs hon till ”en av världens mest innovativa stadsutvecklare” av UBM Future cities och 2016 till en av ”Näringslivets superkommunikatörer”. Idag driver hon eget bolag med uppdrag som att bl.a ta fram konceptidé för central nacka , knäcka koden till framtidens handel, koncept för markanvisningar och hitta nya framtida affärsmodeller för gemensamt värdeskapande.

Göran Werner

Göran Werner har ständigt arbetat med olika utvecklingsuppdrag inom energi, miljö och installation, där även forskning bl.a. i samarbete med KTH och andra bygguniversitet ingick. Sedan 2010 leder han arbetet inom nätverket BeBo (Beställargruppen Bostäder), Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus. Bl.a. driver BeBo ett fördjupningsområde om digitaliseringens möjligheter och nyttor inom bygg- och fastighetsbranschen.

Emma Hult

Emma Hult är riksdagsledamot från Jönköpings län för Miljöpartiet och ordförande i riksdagens civilutskott. Emma är bostads- och idrottspolitisk talesperson och brinner för en ambitiös och grön bostadspolitik, med fler klimatsmarta bostäder för alla grupper i samhället.

Nick Grant

Nick Grant är en självlärd frilansande byggnadskonsult från Storbritannien med passion för “less is more”-principen. Nick är en praktiskt inriktad ingenjör, tänkare och gör det själv-byggare som använder teorin som verktyg. Hans föreläsning har titeln “Do you ever look at a wild bird and think it looks too functional?”

Stefan Lundström

Stefan Lundström är VD för Laholmshem och har varit en av de drivande krafterna bakom bygget av Nya Glänningeskolan och Glänningehallen som passivhus. Han kommer att inviga Glänningehallen under konferensen och berättar om processen tillsammans med arkitekt Viktoria Ljungberg Hötzel.

Lukas Ljungqvist

Lukas Ljungqvist är utbildad arkitekt och stadsplanerare och arbetar som Stadsbyggnadsstrateg på strategi- och utvecklingsenheten på stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Där har han bland annat ansvar för klimat- och energifrågor men är även stadens kontaktperson i det nationella utvecklingsprojektet DiverCity. Lukas var bland de första i Sverige att bli internationellt certifierad passivhusarkitekt och ingår sedan fler år i Föreningen För Byggemenskapers styrelse.

Charlotta Winkler

Charlotta Winkler är expert inom solenergiteknik vid konsultföretaget WSP samt industridoktorand vid Högskolan i Halmstad. År 2014 var Charlotta i egenskap av nyligen utbildad passivhusexpert beställare av en av Sveriges första passivhusvillor enligt den internationella passivhusstandarden. Mot bakgrund av erfarenheterna med sitt eget passivhusbygge tar Charlotta upp energiutmaningar för byggbranschen i stort.

Dr. Burkhard Schulze Darup

Dr. Burkhard Schulze Darup är arkitekt och stadsplanerare med bas i Nürnberg och Berlin. Han har jobbat med hållbart och energieffektivt byggande sedan 1980-talet och utvecklat en lång rad plusenergi-koncept på objekt- och kvartersnivå. En annan tyngdpunkt i hans arbete är överföringen av innovativ ny teknik till äldre byggnader utan att förstöra deras kulturella värde. På Passivhuskonferensen talar han om hur samtliga äldre byggnader kan göras klimatneutrala till år 2050.

Simone Kreutzer

Simone Kreutzer är grundare och VD till Intressegrupp Passivhus, en medlemsbaserad kunskapsplattform som banar väg för den internationella passivhusstandarden i Sverige. Simone ger senaste nytt om utvecklingen av passivhus i Sverige samt berättar om arbetet med kvalitetssäkringen av Glänningeskolan.

Hans Eek

Arkitekt Hans Eek var med att utveckla passivhus tillsammans med Wolfgang Feist under 1990-talet. Han har sedan 1974 arbetat med energieffektiva byggnader och forskat om samt och utvecklat energieffektiva hus. Idag arbetar Hans med ETC Bygg, som uppför klimatpositiva hyreshus av trä. Han kommer att berätta om hur man kan bygga 200 000 av dessa lägenheter inom de närmaste fem åren.

Helmut Krapmeier

Helmut Krapmeier jobbar på Energiinstitutet Vorarlberg och föreläser inom arkitektur och byggnadsteknik på Linz konsthögskola och Krems universitet samt inom hållbart byggande på yrkeshögskolan i Salzburg. På Passivhuskonferensen talar han om livscykelkostnader inom socialt bostadsbyggande utifrån “KliNaWo”, ett projekt för klimatsmart och hållbart bostadsbyggande som har genomförts i Österrike.

Gabi Schlichtmann

Gabi Schlichtmann är arkitekt och expert för hållbart byggande vid staden Hannovers enhet för klimatskydd. Hon har också ansvarat för en lång rad passivhus-expertutbildningar i Norra Tyskland. Gabi hjälper kommuner att ta fram klimatstrategier och har även samordnat många europeiska projekt. Hon pratar om hur vi kan göra våra byggnader klimatneutrala och vad som krävs på samhälls- och individnivå för att ställa om till en hållbar livsstil.

Paul Simons

Paul Simons är VD för BlowerDoor GmbH och leder ett vandrarhem för skolor, Tellkampfschule. Han har sedan 1993 arbetat med energirådgivning och energi-kvalitetssäkring, med lufttäthet som specialområde. Han kommer att berätta om Renovering Plus – en väg till klimatneutrala och hållbara vandrarhem för skolor.

Viktoria Ljungberg Hötzel

Viktoria Ljungberg Hötzel är arkitekt SAR/MSA på Horisont Arkitekter. I slutet av 2015 kom hon i kontakt med Laholmshems vision om att bygga en attraktiv skola i passivhusstandard. Som uppdragsansvarig och handläggande arkitekt på sin tidigare anställning hos mono arkitekter/Tema ansvarade hon för formgivning och projektering av nya Glänningeskolan, ett arbete som hon kommer att berätta om.

Dieter Herz

Dieter Herz från konsultbyrån Herz & Lang planerade sitt första passivhus 1998. Sedan dess har byrån legat bakom många stora projekt, bland annat ett passivhus-sjukhus i Frankfurt för 2,8 miljarder kronor och Österrikes största äldreboende i passivhusstandard. Dieter Herz presenterar Explorer Hotels, en kraftigt växande grön hotellkedja som nu omfattar sex hotell i passivhusstandard.

Ingrid Westman

Ingrid Westman är civilingenjör som driver företaget Friendly Building som har utvecklat ett koncept för att bygga passivhus av volymelement med helt flexibel arkitektur. Friendly Buildings projekt Skapaskolan i Huddinge är nominerat till Årets Bygge 2019. Ingrid drivs av att göra skillnad på riktigt. Hon tycker att det färdigsnackat nu, dags att skrida till verket. Vi har verktygen att radikalt minska klimatpåverkan utan att försämra livskvalitén.

Paula Fredh

Paula Fred är produkt- och affärsutvecklare på Emrahus och kommer att prata om hur Emrahus utvecklar sina hållbara LSS-boenden, och varför passivhus passar så bra för personer inom LSS. 

Stefanie von Heeren

Stefanie von Heeren är arkitekt, energirådgivare och certifierad passivhusexpert. Hon har också undervisat på arkitekturhögskolan i Bremen. Stefanie presenterar Recyclinghaus Hannover – ett hus som helt byggs i återvunna eller återvinningsbara material. Byggindustrin tillhör de största producenterna av avfall och är en av de största energiförbrukarna. Forskningen kring recyclinghuset fokuserar på den så kallade grå energin som går åt i byggdelarnas tillverkning.

Ralf Bermich

Ralf Bermich jobbar på miljö- och energikontoret i tyska Heidelberg. Staden har beslutat att alla myndighetsbyggnader ska byggas i passivhusstandard. Det största området, Bahnstadt, uppfördes på en nedlagd bangård. Det är idag Europas, och kanske världens, största passivhusområde. På 116 hektar finns här bostäder, studentboenden, skolor, förskolor , köpcentrum och ett campus – allt i passivhusstandard. Ralf Bermich berättar om projektet och om utvärderingen av energiprestandan.

Tommy Wesslund

Tommy Wesslund är VVS-experten som blivit passivhusfrälst. I sin roll som energirådgivare och VVS-konsult har han varit inblandad i en rad svenska passivhusprojekt som blivit internationellt certifierade. Tommy kommer att prata om arbetet med styrning och energieffektivisering för Centrum för idrott och kultur CIK som också omfattar en ishall.

Verena Michalek

Verena Michalek är programansvarig på ProKlima, tyska energifonden som årligen delar ut 4,4 miljoner euro för projekt och åtgärder som minskar CO2-utsläpp. Verena har varit rådgivande i en rad energirenoveringar till passivhusstandard och kommer att berätta om de senaste projekten.

Mattias von Malmborg

Mattias von Malmborg är certifierad energiexpert och nybliven passivhusexpert. Till vardags jobbar han som gruppchef på energiavdelningen på Ebab AB där han bland annat har utfört energideklarationer för en mängd skolor och förskolor i Stockholmsområdet, däribland passivhuset Högåsskolan i Knivsta. Mattias kommer att redogöra för energidata från samtliga skolor/förskolor och jämföra dessa med passivhuset Högåsskolan i Knivsta.

Hanna Ljungstedt

Hanna Ljungstedt har jobbat med klimatfrågan i Göteborgs Stad, inom Miljöförvaltningen med ett hela-staden-perspektiv och nu på Lokalförvaltningen för att minska klimatpåverkan i stadens byggande. Politikerna har beslutat att Lokalförvaltningens ska bli den första fossilfria förvaltningen, senast 2030 och har gett förvaltningen i uppdrag att bygga en fossilfri förskola. Hanna kommer att berätta om arbetet med den fossilfria förskolan – Hoppet.

Thomas Isselhard

Thomas Isselhard är arkitekt och expert för ekologiskt och hållbart byggande. Han har sitt kontor i Nordtysklands centrum för ekologiskt byggande, ett femvåningshus som är isolerat med höbalar. Thomas kommer att presentera byggnaden som han varit med att utveckla och uppföra, och vars konstruktion ger ett trefaldigt skydd av klimatet.

Anders Ejlertsson

Anders Ejlertsson är projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och expert på hållbara byggmaterial. Han intresserar sig för praktiska metoder och verktyg som kan göra nytta här och nu. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg som byggbranschen gemensamt utvecklat för att beräkna klimatbelastningen från byggnationen är ett sådant exempel. Andra områden är marknadens system för miljöbedömning av byggmaterial som t.ex. Byggvarubedömningen, Basta och Sunda Hus.

Marcus Jansson

Marcus Jansson är arkitekt på Horisont Arkitekter och har en passion för energieffektivt byggande. Som passivhusexpert har han bl. a. arbetat med Elmeskolan, Sveriges största passivhusskola, i Älmhult. Marcus kommer att presentera ett unikt byggsystem där man kan bygga små passivhus med smarta och yteffektiva lösningar som också ger en hållbar ekonomi och design.

Anna Kramers

Anna Kramers är civilingenjör i samhällsbyggnad och teknologie doktor i miljöstrategisk analys med inriktning på digitalisering. Anna forskar på KTH och är programchef för forskningsprogrammet Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services). Hennes forskning handlar om hur digitalisering kan bidra till att minska utsläpp av växthusgaser, framför allt av transporter och boende men även för att nå andra hållbarhetsmål.

Zack Norwood

Dr. Zack Norwood är forskare vid Göteborgs Universitet och arbetar med förnybar energi och byggnadsenergieffektivisering inom Stadsklimatgruppen. Ur en energi- och komfortsynpunkt kommer Zack att presentera Passiv-Kollektivhuset Stacken, ett renoveringsprojekt som han har lett med en heltäckande BIPV-fasad (byggnadsintegrerade photovoltaics) och tak som är bland de mest energieffektiva flerbostadshus i Norden.

Mauritz Glaumann

Mauritz Glaumann är arkitekt och professor emeritus i byggnadsanalys vid Högskolan i Gävle och var tidigare forskningsledare vid Miljöstrategisk analys – fms på KTH.  Hans forskningsarbete handlade från början om anpassning av byggnader till lokalt klimat och därefter byggnaders miljöpåverkan. Senast har han arbetat med att ta fram verktyg för att välja konstruktioner med hänsyn till energi- och klimatpåverkan i tidiga projekteringsskeden.

Oliver Larsson

Oliver Larsson är ansvarig för WSP:s Telecomverksamhet där tjänster som Smart Cities & Digital Solutions, Digitalization, Fixed Networks & Connectivity ingår. Han jobbar även med WSP globala initiativ ”Smart Places”. Oliver pratar om hur den digitala evolutionen påverkar stadsbilden. Vem är kunden, vad förväntar den sig och hur har detta förändrats under de senaste 15 åren?

Christian Björneland

Christian Björneland arbetar som projektledare inom Malmö innovationsarena på Miljöförvaltningen i Malmö stad. Han arbetar t.ex. med att utveckla strategier för hållbart byggande. Christian kommer att tala om Malmö stads omställning till ett klimatneutralt byggande, genom dels en intern process med utveckling av stadsövergripande strategier samt en extern samverkansprocess för en lokal färdplan – en lokal implementering av den nationella färdplanen för en hållbar, klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor.

Camilla Sjögren

Camilla Sjögren är en passionerad hållbarhetsförespråkare som tidigare jobbat med hållbarhetsfrågor inom både dagligvaru- och gjuteribranschen. Nu har hon varit med och påverkat byggbranschen mot hållbarhet genom det innovativa forskningsprojektet BAMB – Buildings As Material Banks, som Ronneby Kommun deltagit i som en av 15 partners från 7 länder. Camilla kommer att berätta om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® och hur Ronneby Kommun har valt att omsätta detta i alla sina byggprojekt.

Mattias Tas

Mattias Tas är hållbarhetsansvarig på Lidl. I Visby utvecklar Lidl Sveriges första NollCO2-byggnad. Hör mer om strategierna & arbetsmetodiken bakom pilotprojektet som är först ut med att testa SGBC:s nya certifieringssystem för klimatneutrala byggnader.

Erik Wahlström

Erik Wahlström är brandskyddsexpert på Eld & Vatten i Stenungsund. Hans föredrag har titeln “Branden, en otäck och dyr fiende!” Erik kommer att prata om hur man bygger hållbart och brandsäkert samtidigt och hur en blygsam ekonomisk insats kan ge mångfalt tillbaka vid en brand.

Stefan Haller

Stefan Haller är expert inom hemautomation och medgrundare av företaget ActiveHomes Sweden AB, som planerar, installerar och programmerar KNX-baserade smarta hem. Han är certifierad installatör och utbildare för KNX-system. Dessutom är Stefan forskare och lektor vid Mittuniversitetet och undervisar bland annat inom hemautomation. Tillsammans med sin fru Britta Andres kom han på andraplatsen i NyTekniks tävling ”Sveriges smartaste hem”. På Passivhuskonferensen pratar Stefan om möjligheterna med KNX-system, säkerheten och hur man planerar hållbara smarta hem.

David Uddare Sevelin

David Uddare Sevelin är VD för WUDD Fastigheter som har byggt ett kontorshus i massivträ i Arlandastad, Wuddhouse1. Huset är ritat av White Arkitekter. David kommer att presentera projektet, och hur bygget blev ett passivhus.

Jenny Nyström

Jenny Nyström är arkitekt och certifierad passivhusexpert på Kjellgren Kaminsky. Byrån startades 2007 och har sedan dess skapat en rad prisbelönta projekt med stort fokus på hållbarhet. Jenny kommer att berätta om några av de passivhus som Kjellgren Kaminsky har ritat samt hur kontoret arbetar med att få in ett mer cirkulärt tänk i projekten.

Jakob Dunkl

Jakob Dunkl är en av grundarna och ägarna till den österrikiska arkitekturbyrån querkraft. Byrån har ca 45 medarbetare och jobbar med allt från bostäder och skolor till museer och kommersiella lokaler, alltid med krav på hållbarhet. I Wien har querkraft vunnit en tävling om det första centralt belägna IKEA-varuhuset utan en enda bilparkeringsplats. 160 träd ska växa på fasaden och på taket.

Krists Slokenbergs

Krists Slokenberg är försäljningschef på lettiska I2 Factory.
I2 Factory tillverkar passivhusfönster och glasfasader och är leverantör till flera svenska projekt, bland annat förskolan Hedlunda i Umeå och den nya småhusserien Circuitus. Krists kommer att presentera Circuitus-konceptet tillsammans med arkitekt Marcus Jansson.

Föreläsare i utställarforum

Samuel Mani, SIGA

Fuktsäkerhet i kompakta takkonstruktioner.

Werner Venter, Schöck

Köldbryggsfria isokorgar och termoankare. [ENG]

Mikael Bergbom, Friendly Power

Hållbar solenergi.

Jens Lüder Herms, pro clima

Lufttäthet – mer än bara folie och tejp. [ENG]

Kent Granberg, Menerga

Luftbehandlingsaggregat till Vegaskolan i Vännäs.

Magnus Kamstedt, Rockwool

Hållbar isolering i förskolor.

Mikael Staffas, BuildWell

Att vara leverantör till passivhusprojekt – erfarenheter och rekommendationer.

Björn Garplind, InviSense

Osynliga fuktsensorer gör konstruktioner mätbara.

Andreas Östlund, Isoleringslandslaget

Förnyelsebar och klimatpositiv isolering.

Mattias Eckert, Lignotrend

Ligno CLT – fördelar med massivträ. [ENG]

Christian Struger, Pichler

Kompaktvärmepumpar – lösningar för lågenergihus.

Claes Jäderholm, REC Indovent

Värmeväxlarprinciper i FTX för bostäder.