Under fredagen den 6/10 och lördagen den 7/10 kommer en rad utställare att visa upp sina produkter och lösningar. Utställningen äger rum i lokaler i direkt anslutning till passivhuskonferensen. Under fredagen är den öppen för konferensens deltagare och under lördagen för allmänheten. Fri entré båda dagarna. Vi uppdaterar löpande med information om utställare här.