Maria Brogren
Energi- och miljöchef på bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och i sin roll där bland annat ordförande i det nationella programmet för byggnader med mycket låg energianvändning (LÅGAN) som driver på utvecklingen inom lågenergibyggande. Har en bakgrund inom solenergiforskning, Energimyndigheten och Regeringskansliet.

Emma Hult
Samhällsbyggare och byggnadsingenjör. Sedan valet 2014 riksdagsledamot i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna. Vill vara med och påverka hur framtidens hållbara samhälle kommer att se ut.

Michael Englund
ÅWL Arkitekter AB, arkitekt SAR/MSA, passivhusexpert PHI. Hållbarhetsansvarig på ÅWL arkitekter. Ser stora fördelar med att kombinera kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, BIM, kommunikation och specialistkompetenser inom hållbarhet. Arbetar proaktivt genom utbildning och testverksamheter för att möta upp kommande krav från våra beställare.

Ingrid Westman
Grundare och VD för Friendly Building som bygger energismarta modulhus. Har projekterat och byggt både radhus, förskolor och skolor i passivhusstandard.

Dr Benjamin Krick
Arkitekt som har doktorerat inom passivhus och är medarbetare på Passivhusinstitutet i Darmstadt.
Var med och skapade de nya klassificeringarna för passivhus. Har byggt sitt eget passivhus.