Maria Brogren
Civilingenjör, teknologie doktor. Utredningssekreterare i Kommittén för modernare byggregler. Arbetar med ett delbetänkande om styrmedel för att minska miljö- och klimatpåverkan från byggprocessen.

Emma Hult
Samhällsbyggare och byggnadsingenjör. Sedan valet 2014 riksdagsledamot i civilutskottet och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna. Vill vara med och påverka hur framtidens hållbara samhälle kommer att se ut.

Prof Wolfgang Feist
Grundare av Passivhusinstitutet i Darmstadt och en äkta passivhuspionjär vars expertis och kunskaper är efterfrågade i hela världen. Wolfgang Feist är professor för byggnadsfysik och fastighetsteknik på Innsbrucks universitet.

Ingrid Westman
Grundare och VD för Friendly Building som bygger energismarta modulhus. Har projekterat och byggt både radhus, förskolor och skolor i passivhusstandard.

Michael Englund
ÅWL Arkitekter AB, arkitekt SAR/MSA, passivhusexpert PHI. Hållbarhetsansvarig på ÅWL arkitekter. Ser stora fördelar med att kombinera kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, BIM, kommunikation och specialistkompetenser inom hållbarhet. Arbetar proaktivt genom utbildning och testverksamheter för att möta upp kommande krav från våra beställare.