Konferensen gästas av en rad svenska och internationella passivhusexperter. Läs mer om dem här.

Prof Wolfgang Feist
Grundare av Passivhusinstitutet i Darmstadt och en äkta passivhuspionjär vars expertis och kunskaper är efterfrågade i hela världen. Wolfgang Feist är professor för byggnadsfysik och fastighetsteknik på Innsbrucks universitet.

Klas Bergström
Kommunstyrelsens ordförande i Knivsta och engagerad i utvecklingen av Knivsta, från pendlarort till en modern småstad. Knivstas vision är en modern och kunskapsintensiv småstad med förankring i en aktiv och levande landsbygd – mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – som skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället. Kommunen bygger därför strategiskt många av sina nya verksamhetslokaler som passivhus.

Simone Kreutzer
Grundare av Intressegrupp Passivhus Sverige. Har över 20 års erfarenhet av svenska passivhusbyggnationer och jobbar som konsult och utbildare. Driver Sveriges enda utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert och passivhushantverkare. Bor i det egenutvecklade passivhuset Villa Circuitus.

Ingrid Westman
Grundare och VD för Friendly Building som bygger energismarta modulhus. Har projekterat och byggt både radhus, förskolor och skolor i passivhusstandard.

Dr Benjamin Krick
Arkitekt som har doktorerat inom passivhus och är medarbetare på Passivhusinstitutet i Darmstadt.
Var med och skapade de nya klassificeringarna för passivhus. Har byggt sitt eget passivhus.

Verena Michalek
Programansvarig på ProKlima, tyska energifonden som årligen delar ut 4,4 miljoner euro för projekt och åtgärder som minskar CO2-utsläpp. Passivhusexpert, har medverkat i framtagningen av de internationella utbildningarna för passivhusexperter och passivhushantverkare.

Søren Pedersen
Projektledare på
 Rambøll. Grundare av Passivhus.dk, manga års erfarenhet av passivhuscertifiering och av utbildning till internationellt certifierad passivhusexpert. Jobbar med commissioning. Har projekterat sitt eget passivhus.

Markus Meyer
Passivhuskonsult med erfarenhet från över 2000 enheter byggda i passivhusstandard. Certifierad termograf och utbildare i lufttäthet. Ägare till konsultbyrån Airoptima. Har byggt sitt eget passivhus.

 

Liselotte Olsson Westlund & Titti Ericsson
Driver sedan 10 år TOL arkitekter med helhetstänkande för utformning av passivhus. Arbetar med projekt som förbättrar miljön, ritar hus och inreder miljöer med väl genomarbetad design, som får finnas kvar.

Tomas Lindgren
Projektchef på Kommunfastigheter i Knivsta AB. Har jobbat med i stort sätt alla professioner inom bygg- och fastighetsbranschen. Var och är drivande i Knivsta kommuns passivhusbyggnationer.

Barbro Änges
Projektledare på kommunägda Armada Fastighets AB (Österåker kommun). Var med och byggde förskolan Skogslunden, Sveriges första certifierade passivhus.

Elmar Draxl
Byggmästare och projektledare på Neue Heimat Tirol som har byggt Österrikes största passivhus-bostadsområde i Innsbruck med hittills totalt 4000 lägenheter. Har renoverat sitt privata hus till passivhus.

Theresa Steininger
VD och medgrundare till Wohnwagon, ett ungt företag i Wien som tillverkar kompakta bostäder som kan göras självförsörjande med el och vatten. Expert för autarka system med fokus på vattenkretslopp och nya nyttjandekoncept.

Martin Endhardt
Arkitekt, har genomfört mer än 60 villor och 20 lokaler i passivhusstandard. Håller föreläsningar och utbildningar om passivhus och undervisar på högskolan i Augsburg. Har renoverat sitt eget k-märkta hus till passivhus.

Robin Berkhuizen
VD för Emrahus som startade inom villabranschen men numera bygger LSS-boenden. Hemmen är framtagna med hjälp av experter på området och har fokus på brukaren och deras behov. Emrahus har byggt flera LSS-boenden som är certifierade enligt den internationella passivhusstandarden.

Marcus Jansson
Arkitekt och partner på Horisont Arkitekter AB och har passivhus som specialintresse. Arbetar just nu med Elmeskolan i Älmhult, Sveriges största passivhusskola.

Zack Norwood
Forskare på Chalmers inom energisystem, förnybar energi och byggnadsenergieffektivisering. Jobbar med projekt som omfattar modellering av framtidens energi- och resursförbrukning i byggnadsbeståndet, solenergi i Europas framtida elnät, och passivhusrenovering med byggnadsintegrerade photovoltaics (BIPV). Projektledare för bl. a. passivhusrenoveringen av Kollektivhuset Stacken.

Stefan Lundström
VD för Laholmshem, som bygger en skola och en idrottshall i passivhusstandard.

David Fredlund
Arkitekt med lång erfarenhet av miljö och samhällsfrågor. Har egen verksamhet sedan ca 12 år och jobbar idag framför allt med villor, förskolor och skolor. Försöker kombinerar de olika aspekterna av begreppet miljö som plats, arkitektonisk utformning, kvalitet, energieffektivitet, material, komfort, dagsljus, hygroskopiska egenskaper mm.

Johan Cristol
Certifierad passivhusexpert och ansvarig på Passive House Institute Darmstadt för utvecklingen av PHPP-programvaran som gör passivhusplaneringsverktyget kompatibelt med byggnadsinformationsmodelleringsprogram (BIM) via IFC.

Dirk Wiegand
VD för Wiegand Fenster, ett familjeföretag som bygger träfönster i fjärde generationen. Har specialiserat sig på passivhusfönster och erbjuder ett flertal passivhuscertifierade produkter.

Michael Staffas
Civilingenjör och certifierad passivhusexpert. Var med och utvecklade passivhusprodukter för Fiskarhedenvillan. Arbetar idag med passivhusfönster för Smartwin, en sammanslutning av tillverkare.

Andreas Östlund
VD för Isocell Sverige AB med egen tillverkning av miljövänlig cellulosa. Marknadsför bland annat lösullsisoleringen ISOCELL Lambda+ med ett lambdavärde på låga 0,037 W/mK

Tommy Wesslund
Passivhusexpert med fokus på tekniska frågor. Mångårig erfarenhet som VVS-konsult, idag som delägare i Växjöbaserade bolaget Enerwex. Utbildar passivhusexperter i Sverige. Bor i det egenutvecklade passivhuset Villa Circuitus.