Över 150 passivhusexperter, byggherrar, beställare och andra intresserade gäster samlades i Knivsta hösten 2017 för att ta del av kunskaper kring passivhuskonceptet och dess senaste utveckling. En rad mycket kompetenta föreläsare från Sverige och Europa delade med sig av sina erfarenheter, som hos vissa sträcker sig över 20 år tillbaka. En riktig veteran bland gästerna var professor Wolfgang Feist som utvecklade passivhuskonceptet i början av 1990-talet tillsammans med den svenske byggnadsforskaren Bo Adamson.

Mellan föredragspassen fördes livliga samtal, och deltagarna hade också möjlighet att besöka en mässa med 30 utställare från åtta länder, där de senaste produkterna och tjänsterna för hållbart byggande presenterades. Konferensens stora festkväll var förlagd till Högåsskolan som samtidigt inbjöd till studiebesök.

Vi kunde, vi ville, vi gjorde! Kommunstyrelsens ordförande Klas Bergström invigde konferensen som bjöd på två fullmatade dagar för alla som brinner för energieffektivt och hållbart byggande.

Vad har hänt? Simone Kreutzer från arrangerande Intressegrupp Passivhus gav en överblick över den imponerande mängd internationellt certifierade passivhus som har byggts eller är på gång i Sverige. Simone har i mer än 15 år varit en starkt drivande kraft för att etablera passivhuskonceptet på den svenska marknaden.

Knivsta är Sveriges yngsta kommun och utmärker sig med ett konsekvent hållbarhets- och energihushållningstänkande. Därför kändes det självklart att kommunen skulle stå värd för konferensen. Nästa stora projekt är CIK, ett idrotts- och kulturcentrum i passivhusstandard.

Höll ihop det hela med energi och glädje – Jasenka Hot, Emma Hult, Ingrid Westman, Mari-Louise Persson och Veronica Eade modererade konferensen. Alla är specialister för bygg och hållbarhet!

Arkitekt Martin Endhardt har inte ritat annat än passivhus de senaste 20 åren. På frågan om han kunde tänka sig att projektera konventionella hus också svarade han att nej, passivhus är ju så mycket roligare att jobba med!

Verena Michalek presenterade staden Hannovers energifond proKlima. Över 4 miljoner euro investeras årligen bl.a. i energirenovering av äldre byggnader. Verena visade imponerande exempel på nedlagda fabriker och uttjänta skolor som blivit energismarta bostäder.

Mingel, mat och mässa. Alla pauser användes till att gå runt i utställningen, utbyta idéer och lära sig nytt om lösningar för hållbart byggande.

Fönstret är en superviktig del i passivhuskonceptet. Arkitekt David Fredlund synar en modell från tyska tillverkaren Wiegand som uppfyller den allra högsta energiklassen bland certifierade passivhusfönster.

Deltog både i utställningen och debatten – Michael Englund (mitten) och hans kollegor från ÅWL arkitekter engagerar sig för byggnormer som kräver mer.

Tomas Lindgren (t.v.), projektchef på Knivsta kommunfastigheter, hade mycket att prata om med arkitekterna Marcus Jansson och Mikael Gustavsson från Horisont. Tomas var ansvarig för Högåsskolan som är ett certifierat passivhus. Marcus och Mikael har ritat Elmeskolan som håller på att uppföras i Älmhult och ska certifieras även denna.

Högåsskolan inbjöd både till studiebesök och festmiddag. Professor Wolfgang Feist (t. v.), grundare av Passivhusinstitutet i Darmstadt, tittade noga på konstruktionen och alla detaljerna och gav byggnaden högsta betyg.

Livliga samtal även under kvällens fest som ägde rum i Högåsskolans matsal. För en del gäster var detta det första mötet med ett äkta passivhus. Skolbarnen i Knivsta får njuta av den tysta och sunda miljön varje dag.

Skål för passivhuset! Föreläsarna Verena Michalek, Martin Endhardt (från Tyskland) och Elmar Draxl (från Österrike) trivdes i Knivsta.

Fotograf: Bertil Hertzberg